pexels photo 256468

Prerušená prevádzka elokovaného pracoviska CPP Moravská 512, Vráble

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

oznamujeme, že v kontexte transformácie poradenského systému v rezorte školstva je s účinnosťou od 19.12.2022 do odvolania

prerušená prevádzka elokovaného pracoviska CPP Moravská 512, Vráble.

Odborné služby vo vzťahu k deťom a žiakom, ako i odborno-metodické činnosti vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom škôl regiónu Vráble budú s účinnosťou od 1.1.2023 v plnom rozsahu zabezpečované na kmeňovom pracovisku nášho zariadenia v Nitre.

V prípade obnovenia činnosti elokovaného pracoviska vo Vrábľoch, Vás budeme o tejto skutočnosti informovať.

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Mgr. Mária Pauličková
riaditeľka CPP


19. 12. 2022 Admin

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.