pexels photo 256468

Zmena názvu

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

oznamujeme Vám, že v rámci transformácie poradenského systému v rezorte školstva, na základe Potvrdenia MŠVVaŠ SR č. 2022/13899:7-A 2101, sa s účinnosťou od 1.1.2023 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Jozefa Vuruma 2, 949 01 Nitra

mení na

Centrum poradenstva a prevencie, Jozefa Vuruma 2, 949 01 Nitra,

ktoré bude poskytovať odbornú činnosť – v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 – vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Aktuálne kontakty na naše zariadenie:

 

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Mgr. Mária Pauličková
riaditeľka CPP


1. 1. 2022 Admin

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.