pexels photo 256468

Školskí psychológovia

 

 Predkladáme Vám "Manuál začínajúceho školského psychológa", ktorý je praktickou príručkou/sprievodcom pre začínajúcich školských psychológov. 

Prílohy k Manuálu začínajúceho školského psychológa.

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou VÚDPaP pripravil informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s  pandémiou výskytu koronavírusu na Slovensku. 

 

 


31. 8. 2020 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.