pexels photo 256468

Centrum poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

oznamujeme Vám, že v rámci transformácie poradenského systému v rezorte školstva, na základe Potvrdenia MŠVVaŠ SR č. 2022/13899:7-A 2101, sa s účinnosťou od 1.1.2023 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Jozefa Vuruma 2, 949 01 Nitra

mení na

Centrum poradenstva a prevencie, Jozefa Vuruma 2, 949 01 Nitra,

ktoré bude poskytovať odbornú činnosť – v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 – vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Aktuálne kontakty na naše zariadenie:

Zároveň oznamujeme, že v kontexte transformácie poradenského systému v rezorte školstva je s účinnosťou od 19.12.2022 do odvolania

prerušená prevádzka elokovaného pracoviska CPP Moravská 512, Vráble.

Odborné služby vo vzťahu k deťom a žiakom, ako i odborno-metodické činnosti vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom škôl regiónu Vráble budú s účinnosťou od 1.1.2023 v plnom rozsahu zabezpečované na kmeňovom pracovisku nášho zariadenia v Nitre.

V prípade obnovenia činnosti elokovaného pracoviska vo Vrábľoch, Vás budeme o tejto skutočnosti informovať.

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Mgr. Mária Pauličková
riaditeľka CPP 

 

Ďalšie oznámenia - aktuálne informácie

 


O CPP Nitra

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) je poradenské zariadenie, ktoré poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.