pexels photo 256468

Kontakt

Pracovisko 1: ulica J. Vuruma č. 2, Nitra

Telefóny:

  • 037 / 6 554 245 - 6 (ústredňa)
  • 037 / 6 554 247 (riaditeľka)
  • 037/ 6 532 161 (ekonomická pracovníčka) 

E-mail:

  • centrum@cppnitra.sk 
  • riaditel@cppnitra.sk
  • zamestnanci v tvare meno.priezvisko@cppnitra.sk

Pracovisko 2:  ulica Moravská 512, Vráble

V kontexte transformácie poradenského systému v rezorte školstva je s účinnosťou od 19.12.2022 do odvolania prerušená prevádzka elokovaného pracoviska CPP Moravská 512, Vráble.

Odborné služby vo vzťahu k deťom a žiakom, ako i odborno-metodické činnosti vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom škôl regiónu Vráble budú s účinnosťou od 1.1.2023 v plnom rozsahu zabezpečované na kmeňovom pracovisku nášho zariadenia v Nitre.

V prípade obnovenia činnosti elokovaného pracoviska vo Vrábľoch, Vás budeme o tejto skutočnosti informovať.

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.