pexels photo 256468

Svetový kódex detských práv

Skrátená úprava Kódexu detských práv, tak ako ich prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1989. Doteraz sa k nemu pripojili všetky štáty sveta s výnimkou Somálska a USA.

1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.    
- máš právo na to, aby Ťa niekto dospelý mal rád a staral sa o teba.

2. Všetky deti sú si rovné.
- si rovnako vzácny ako ostatné deti. Nezáleží na tom, či si malý, veľký, čierny, biely, dievča, chlapec, tučný, chudý, veľký, malý alebo sa nejako inak odlišuješ od iných.

3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy.
- máš právo na zdravé jedlo. Rodičia alebo iní dospelí majú povinnosť starať sa o Teba, aby si nebol hladný. Máš právo odmietnuť, ale musíš si uvedomiť, že môžeš zostať hladný.

4. Každé dieťa má právo na vzdelanie.
- máš právo, ale aj povinnosť chodiť do školy a učiť sa. Nikto Ti nesmie brániť chodiť do školy.

5. Každé dieťa má právo na lekársku starostlivosť.
- keď si chorý a necítiš sa dobre, máš právo na ošetrenie lekárom. Návštevu však musíš mať riadne potvrdenú ošetrujúcim lekárom a musíš sa riadiť jeho pokynmi.

6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas.
- máš právo hrať sa, alebo venovať svojim záujmom, keď si splníš povinnosti do školy a pomôžeš doma alebo tam, kde je to treba.

7. Deti nesmú pracovať.
- pomáhať pri práci doma je chvályhodné a nevyhnutné. Nikto Ťa však nemôže nútiť ťažko pracovať. Zarábať peniaze v určitých podmienkach môžeš od 15 rokov.

8. Deti nesmú byť týrané.
- máš právo, aby sa dospelí o teba starali. Nikto Ti nesmie ubližovať, biť Ťa, nadávať Ti a šikanovať Ťa.

9. Deti sa nesmú stať obeťami násilia a vojny.
- v krajinách, kde je vojna, nesmie nikto nútiť deti bojovať.

10. Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.
- nikto ťa nesmie objímať, bozkávať prípadne nútiť k pohlavnému styku bez Tvojho dovolenia, keď Ti to je nepríjemné.

11. Deti majú právo vyjadriť svoje názory.
- máš právo povedať, čo si myslíš, ale musíš to povedať slušne, bez kriku a nadávok a zároveň musíš rešpektovať názory iných.

12. Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.
- ak chceš, môžeš veriť v (akéhokoľvek) Boha, máš na to právo. Nikto by Ti nemal brániť chodiť na miesta, kde sa s ním môžeš porozprávať (kostol, mešita, synagóga...).

13. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu.
- máš právo stretávať sa so všetkými dobrými deťmi, ktoré sú slušné a nenavádzajú Ťa na zlé veci.

14. Deti majú právo na prístup k informáciám.
- máš právo, aby si sa dozvedel všetko, čo Ťa zaujíma a mal sa z čoho učiť prospešné veci.

Plné znenie Dohovoru o právach dieťaťa (Convention on the Rights of the Child) nájdete na stránke UNICEF

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.