pexels photo 256468

Elokované pracovisko CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble

     Vážení rodičia, klienti, pedagogickí zamestnanci,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2023/5493:3-A2101 zo dňa 1.2.2023, ktorým bolo elokované pracovisko CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, Centrum poradenstva a prevencie Nitra s účinnosťou od 15. marca 2023 

obnovilo prevádzku elokovaného pracoviska CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble

  Činnosť elokovaného pracoviska CPP vo Vrábľoch bude zabezpečená odborným zamestnancom – psychológom CPP Nitra.

Prevádzka elokovaného pracoviska CPP Nitra  Moravská 512 Vráble:

 utorok – piatok     8:00 hod. – 15:00 hod.

 Elokované pracovisko CPP Nitra – Moravská 512  Vráble – kontakty:

                 

 

 Žiadosti o odborné vyšetrenie môžete podávať:

  • písomnou formou – na adresu kmeňového pracoviska CPP Jozefa Vuruma č. 2, 949 01 Nitra
  • telefonickou formou – na kmeňové pracovisko Nitra:           037/655 42 45-6

na elokované pracovisko Vráble:      0910 410 225

                                                          

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

 

Mgr. Mária Pauličková

riaditeľka CPP


28. 2. 2023 Admin

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.