pexels photo 256468

Informácie k aktuálnej situácii na Ukrajine

Vážení rodičia, pedagógovia, klienti nášho zariadenia,

situácia, v ktorej sa z dôvodu aktuálnych udalostí na Ukrajine momentálne nachádzame, nás stavia pred výzvy, ktorým sme nútení spoločne čeliť. Sme konfrontovaní s realitou, ktorú sme poznali len z histórie a z hodín dejepisu, o ktorej sme všetci boli presvedčení, že s ňou konfrontovaní nikdy nebudeme.

Je prirodzené, že prežívanie nás všetkých je týmito udalosťami ovplyvňované. Pocit straty bezpečia, ohrozenia, strach, že prídeme o svoje doterajšie istoty sa môžu objaviť u každého z nás.

Dovoľujeme si preto uistiť Vás, že v prípade potreby sme otvorení vzájomnej spolupráci,  sme pripravení poskytnúť Vám pomoc a podporu pri psychickom zvládaní tejto náročnej situácie.

Sme k dispozícii rodičom, pedagógom i našim klientom prostredníctvom štandardných kontaktov na naše zariadenie

Centrum poradenstva a prevencie

Jozefa  Vuruma 2, Nitra

tel.: 037/655 42 45 -46

 mail: centrum@cppnitra.skwww.cppnitra.sk

i prostredníctvom linky pomoci   0910 410 225 (8:00 – 16:00 hod.)

 

Zároveň dávame do pozornosti kontakty na linky pomoci:

i webovú stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie -  https://vudpap.sk/krizova-intervencia/  - na ktorej sú zverejnené podporné materiály, rady a usmernenia vo vzťahu k vzniknutej situácii.

S úctou

Mgr. Mária Pauličková
riaditeľka CPP

 


18. 3. 2022 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.