pexels photo 256468

Podobné stránky

Stránky inštitúcií, s ktorými spolupracujeme alebo ktorých činnosť určitým spôsobom súvisí s činnosťou CPP Nitra.


25. 1. 2019 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.