pexels photo 256468

Základné informácie

Vítame Vás na stránke Centra poradenstva a prevencie Nitra. 

Stránka - vytvorená s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality - nám umožňuje osloviť vás nielen s ponukou aktuálnych informácií a zaujímavých tém, ale predovšetkým s možnosťou ďalšej formy kontaktu s naším zariadením.

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) je poradenské zariadenie, ktoré poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja

  • Služby CPP sú poskytované pre klientelu detí a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie.
  • Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov, školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl.
  • Služby CPP sú poskytované bezplatne.
  • Odborní zamestnanci CPP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a karierový poradca - sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí. 

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru. 

Centrum poradenstva a prevencie Nitra bolo v období realizácie Národného projektu VÚDPaP "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" - t.j. v rokoch 2013 - 2015 - súčasťou Národného projektu.

Centrum poradenstva a prevencie Nitra sa podieľa na realizácii Národného projektu VÚDPaP "Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce" - realizovaný od roku 2019

 

       

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.