pexels photo 256468

Zamestnanci

Odborní zamestnanci CPP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a kariérový poradca - sú pripravení pomôcť Vám pri hľadaní odpovedí na otázky a problémy, ktoré riešite Vy a Vaše deti. 

Riaditeľka CPP, psychológ

 • Mgr. Mária Pauličková

Zástupkyňa riaditeľky CPP, psychológ

 • PhDr. Magdaléna Ožvaldová

Psychológovia:

 • Mgr. Daniela Benková
 • Mgr. Monika Cabadajová
 • Mgr. Martina Hagarová
 • PhDr. Zuzana Hlaváčová
 • Mgr. Lenka Hrušková
 • Mgr. Denisa Hutira
 • Mgr. Katarína Murgaš
 • Mgr. Nina Němcová
 • Mgr. Jana Páleníková
 • Mgr. Inka Radošovská
 • Mgr. Eva Rezáková
 • Mgr. Miriam Sonlajtnerová
 • Mgr. Lucia Patkolová (MD) 
 • Mgr. Eva Kóšová (MD)

Kariérový poradca:

 • Mgr. Jana Majerčíková

Špeciálni pedagógovia: 

 • Mgr. Mária Košovanová
 • Mgr. Elena Ondrušková
 • Mgr. Mária Pintérová
 • Mgr. Jana Vargová
 • Mgr. Zuzana Zigová

Sociálny pedagóg:

 • Mgr. Miroslava Bírová

Liečebný pedagóg

 • Mgr. Katarína Tarková

Logopéd

 • Mgr. Michaela Hrmová Adamiková

Ostatní zamestnanci:

 • Mgr. Mariana Černáková - sociálna pracovníčka
 • Ing. Michaela Katzbundová - ekonomická pracovníčka
 • Ing. Ivana Rábeková - administratívna pracovníčka
 • Gabriela Porubská 
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.