pexels photo 256468

Individuálny vzdelávací program

Pomôcka k tvorbe IVVP a Úpravy učebných osnov z jednotlivých predmetov pre začleneného (integrovaného) žiaka.


16. 4. 2021

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.