pexels photo 256468

Kariérové poradenstvo

Pre žiakov 8. ročníkov ZŠ ponúkame informačný blok kariérového poradenstva zameraný na:

  •  poskytnutie informácií o možnostiach a kritériách ďalšieho vzdelávania po skončení ZŠ, účasti na kurzoch, trhoch práce a výstavách,
  • informovanie o možnostiach a výhodách duálneho vzdelávania,
  • pomoc ujasniť si ciele vlastnej kariéry, porozumieť svetu práce,
  • informovanie žiakov o možnosti spolupráce s CPP Nitra v oblasti kariérneho poradenstva.

Informačný blok v trvaní 1-2 vyučovacie hodiny by bol realizovaný priamo na pôde ZŠ kariérovým poradcom CPP Nitra.

V prípade záujmu o realizáciu informačného bloku kontaktujte nás, prosím, elektronickou formou na e-mail: riaditel@cppnitra.sk.

 

Informácie ohľadom Príjímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termínov prijímacieho konania budú včas zverejnené

 


3. 11. 2023 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.