pexels photo 256468

Metodické pokyny

Metodické pokyny, usmernenia a metodicko-informatívne materiály súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

Na stiahnutie:


21. 9. 2007

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.