Prevencia

Čo je prevencia, aké sú jej odborné požiadavky a podľa čoho vieme, že ju robíme správne?

Čítajte tu.

Manuál efektívnej školskej drogovej prevencie

Cieľom tejto príručky je poskytnúť školám, zdravotníckym pracovníkom a všetkým, čo pôsobia v oblasti školskej drogovej prevencie návod na analýzu, výber a vylepšovanie tých programov, ktoré už existujú, alebo pomôcku na vytváranie programov, ktoré si (v spolupráci s ostatnými) môžu zostaviť sami.

Na stiahnutie, plná verzia - 168 strán + prílohy (zdroj: VÚDPaP Bratislava). 

V príručke kombinujeme úspešné a efektívne vedecky overené školské preventívne programy s príkladmi z úspešnej praxe.
Príručka samotná nie je školským preventívnym programom. Poskytuje informáciu o orientačnej štruktúre takýchto programov. Špecifické aktivity alebo informácie o drogách neuvádzame.  Zaoberáme sa tými  prvkami školského preventívneho programu, ktoré sú - podľa našej mienky - podmienkou jeho zrozumiteľnosti a efektívnosti. Kladieme dôraz na samotný proces tvorby programu, na jeho efektívnosť, na rešpektovanie špecifík konkrétneho školského prostredia, na implementáciu programu a na spôsob získavania spätnej väzby formou monitoringu a hodnotenia. 

Príručka obsahuje príklady a obmedzený počet cvičení, ktoré ilustrujú praktické využitie modelu. Je písaná pre učiteľov a ostatných školských pracovníkov, rovnako ako aj pre pracovníkov v zdravotníctve a  všetkých dobrovoľníkov, zúčastňujúcich sa na tvorbe, výbere, a/alebo implementácii školského projektu alebo programu drogovej prevencie, predovšetkým na stredných školách. Príručka sa zameriava na programy určené žiakom vo veku od 11 do 18 rokov.

Manuál môže byť kopírovaný len pre neziskové účely vzdelávania pod podmienkou, že zdroj bude citovaný. Autori vyžadujú, aby ich užívateľ manuálu informoval o akomkoľvek publikovaní (časti) manuálu.

Maurice Gallà – Projektový manažér, Trimbos Institute (Holandsko)
Peter Aertsen – Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (Belgicko)
Christer Daatland – Rogaland A-Senter (Holansko)
Jurgen DeSwert – VAD (Belgicko)
Regina Fenk – RISIKO (Rakúsko)
Uwe Fischer – ZEPF (Nemecko)/ CEPT (Luxembursko)
Kristl Habilis – Leesfleutels (Belgicko)
Dirk Jaspers - Leesfleutels (Belgicko)
Margot Koller - RISIKO (Rakúsko)
Helen Lee – TACADE (Veľká Británia)
Thérèse Michaelis – CEPT (Luxembursko)
Aukje Sanen - Trimbos Institute (Holandsko)


17. 12. 2008

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.