pexels photo 256468

Školský podporný tím

 

Predkladáme Vám "Manuál začínajúceho školského psychológa", ktorý je praktickou príručkou/sprievodcom pre začínajúcich školských psychológov. 

Prílohy k Manuálu začínajúceho školského psychológa.

Manuál pre začínajúceho školského špeciálneho pedagóga

Manuál pre začínajúceho sociálneho pedagóga v škole

Manuál pre začínajúceho liečebného pedagóga v škole

Teoretický a praktický sprievodca pre školský podporný tím

Manuál pre riaditeľa školy - školský podporný tím

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou VÚDPaP pripravil informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s  pandémiou výskytu koronavírusu na Slovensku. 

 

 


2. 11. 2023 Daniela Benková

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.