Zmluvy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Kolektívna zmluva na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania DOXX

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - stravných lístkov 

Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dna 29.5.2008 č. 14064/1618/2008/SZZ

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok

Zamestnávateľská zmluva s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb - stravných lístkov 

Slovak Telekom - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - elokované pracovisko Vráble

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí vzdelávacieho kurzu

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.525 46/042/2009

Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dna 29.5.2008 č. 14064/1618/2008/SZZ

Slovak Telekom - Kúpna zmluva Gigaset C530 + Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom - Kúpna zmluva Gigaset A220 + Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o spolupráci č. NR/2020/8

Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho kurzu

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.525 46/042/2009

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

Zmluva o výkone bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany proti požiarom

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o výkone pracovnej zdravotnej služby

Zamestnávateľská zmluva s DDS Tatra banky a.s. 

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus

Zmluva o spracúvaní osoných údajov sprostredkovateľom.

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o poskytovaní služieb - stravné lístky

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom a.s.(telefón 01 a internet).

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom a.s.(telefón 02).

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom.

Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu.

Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Dodatok k zmluve o verejnom obstarávaní 10.02.2016.

Zmluva s Allianz - Slovenská poisťovňa o poistení majetku CPPPaP Nitra.

Zmluva o zabezpečení v oblasti ochrany pred požiarmi, BOZP a činností pracovnej zdravotnej služby.

Zmluva č.5 o bezplatnom prevode majetku štátu / Projekt VÚDPaP.

Zmluvy Telekom - poskytovanie verejných služieb: Zmluba 1, Zmluva 2, Zmluva 3, Zmluva 4.

Zmluva o BOZP a ZS na rok 2015.

Zmluva o Cheque Dejeurner 12.2014

Zmluva o zabezpečení čerpania sociálneho fondu prostredníctvom benefitných lístkov.

Zmluva o spolupráci s VÚDPaP Bratislava.

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2008.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb I.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb II.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb III.

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.

Zmluva o komplexnom poistení Allianz.

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 14064/1618/2008/ZZ

Zmluva o dielo - IVeS

Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok.

Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní.

Komisionárna zmluva o stravných lístkoch medzi Le Chequé Dejuner s.r.o. strana1, strana2, strana3

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 525 46/042/2009strana 1, strana 2.

Dodatok č.4 k dohode o úhrade nákladov za energie, vodu a odvoz komunálneho odpadu č.9/122009/SMS. Strana1, strana 2.

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.